Anh

Kết quả Emirates Cup

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Emirates Cup ngày 30/07/2022

90 Arsenal 4 - 0 Sevilla 4-0
  • Vòng:
  • 1