Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu ĐTQG

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 01/01/1970

00h00 Venezuela 0 - 0 Panama

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 05/11/2022

14 Qatar 0 - 0 Panama -

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 06/11/2022

90 Arập Xêut 1 - 0 Iceland 1-0

Kết quả Giao Hữu ĐTQG ngày 09/11/2022

90 Cameroon 1 - 1 Jamaica 0-0
90 Qatar 1 - 0 Albania 1-0
90 Mexico 2 - 0 Iraq 1-0