Quốc Tế

Kết quả Giao Hữu U17

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Giao Hữu U17 ngày 01/01/1970

7 Lebanon U17 0 - 0 Syria U17

Kết quả Giao Hữu U17 ngày 25/03/2022

90 Tajikistan U17 1 - 1 Nga U17 1-0

Kết quả Giao Hữu U17 ngày 15/11/2023

4 UAE U17 0 - 0 Iraq U17 -

Kết quả Giao Hữu U17 ngày 17/11/2023

11 Hà Lan U17 0 - 0 Hàn Quốc U17 -