Hàn Quốc

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc ngày 19/10/2022

90 Bucheon 1995 2 - 2 Gyeongnam 0-0

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc ngày 23/10/2022

90 Anyang 0 - 0 Gyeongnam 0-0