Mỹ

Kết quả Nữ Mỹ

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Nữ Mỹ ngày 01/01/1970

90 Wash. Spirit Nữ 1 - 1 Racing Louisville Nữ
90 OL Reign Nữ 0 - 2 Portland Tho. Nữ
90 Kansas City Nữ 1 - 0 NC Courage (W)
90 Houston Dash Nữ 2 - 0 Orlando Pride Nữ
90 NJ/NY Gotham Nữ 0 - 1 San Diego Wave Nữ
90 Angel City Nữ 1 - 2 Chicago RS Nữ