Châu Âu

Kết quả U17 Châu Âu

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả U17 Châu Âu ngày 01/06/2022

90 Pháp U17 2 - 1 Hà Lan U17 0-0