Thế Giới

Kết quả U17 Thế Giới

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả U17 Thế Giới ngày 02/12/2023

90 Đức U17 2 - 2 Pháp U17 1-0