Châu Âu

Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu ngày 01/01/1970

19h00 Kazakhstan U17 Nữ 0 - 0 Montenegro U17 Nữ
19h00 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 - 0 Azerbaijan U17 Nữ
16h00 Bắc Ireland U17 Nữ 0 - 0 Armenia U17 Nữ
18h00 Ireland U17 Nữ 0 - 0 Italia U17 Nữ
20h00 Đức U17 Nữ 0 - 0 Hungary U17 Nữ
21h00 Pháp U17 Nữ 0 - 0 Kosovo U17 Nữ
23h00 B.D.Nha U17 Nữ 0 - 0 North Macedonia U17 Nữ
15h00 Đảo Faroe U17 Nữ 0 - 0 Moldova U17 Nữ
20h00 Hy Lạp U17 Nữ 0 - 0 Lithuania U17 Nữ
19h00 Kazakhstan U17 Nữ 0 - 0 Bosnia & Herz U17 Nữ
19h00 Montenegro U17 Nữ 0 - 0 Azerbaijan U17 Nữ
20h00 Pháp U17 Nữ 0 - 0 Ireland U17 Nữ
20h00 Kosovo U17 Nữ 0 - 0 Italia U17 Nữ
21h00 B.D.Nha U17 Nữ 0 - 0 Đức U17 Nữ
21h00 North Macedonia U17 Nữ 0 - 0 Hungary U17 Nữ
15h00 Đảo Faroe U17 Nữ 0 - 0 Hy Lạp U17 Nữ
17h59 Armenia U17 Nữ 0 - 0 T.N.Kỳ U17 Nữ
20h00 Moldova U17 Nữ 0 - 0 Lithuania U17 Nữ

Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu ngày 24/03/2023

15h00 Lithuania U17 Nữ 0 - 0 Đảo Faroe U17 Nữ -
16h00 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 - 0 Bắc Ireland U17 Nữ -
20h00 Hy Lạp U17 Nữ 0 - 0 Moldova U17 Nữ -