Châu Âu

Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu

Giờ Chủ Tỷ số Khách H1

Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu ngày 11/10/2022

90 Estonia U19 Nữ 2 - 7 Bosnia & Herz U19 Nữ 0-4
90 Armenia U19 Nữ 0 - 1 Albania U19 Nữ -
90 Latvia U19 Nữ 0 - 1 Romania U19 Nữ -
90 Serbia U19 Nữ 3 - 2 Wales U19 Nữ 2-2
90 Hungary U19 Nữ 1 - 2 Italia U19 Nữ 1-1
90 Malta U19 Nữ 0 - 3 B.D.Nha U19 Nữ 0-3
90 Bỉ U19 Nữ 0 - 1 Na Uy U19 Nữ 0-1

Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu ngày 08/11/2022

90 Iceland U19 Nữ 8 - 0 Liechtenstein U19 Nữ 5-0
90 Ukraina U19 Nữ 1 - 1 Áo U19 Nữ 1-1
90 Kosovo U19 Nữ 6 - 0 Gibraltar U19 Nữ 4-0
90 Đảo Faroe U19 Nữ 3 - 1 Lithuania U19 Nữ 1-0
90 Đức U19 Nữ 5 - 0 Israel U19 Nữ 4-0

Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu ngày 11/11/2022

90 Đức U19 Nữ 2 - 1 Ukraina U19 Nữ 0-0
90 Iceland U19 Nữ 4 - 0 Đảo Faroe U19 Nữ 2-0
90 Áo U19 Nữ 3 - 1 Israel U19 Nữ 2-1
90 Gibraltar U19 Nữ 0 - 7 Bulgaria U19 Nữ 0-4
90 Lithuania U19 Nữ 0 - 0 Liechtenstein U19 Nữ 0-0

Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu ngày 14/11/2022

90 Lithuania U19 Nữ 0 - 3 Iceland U19 Nữ 0-0
90 Bulgaria U19 Nữ 1 - 0 Kosovo U19 Nữ 1-0
90 Áo U19 Nữ 2 - 1 Đức U19 Nữ 1-0
90 Israel U19 Nữ 0 - 0 Ukraina U19 Nữ 0-0
90 Liechtenstein U19 Nữ 0 - 3 Đảo Faroe U19 Nữ 0-1